Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสรีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้น ม.6 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2017-04-05 11:21:33 / ดู 37408 ครั้ง