Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

โรงเรียนเสรีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้น ม.6
     


     

ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2017-04-05 11:21:33 / ดู 36570 ครั้ง