Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

วันครูปี 2560
     โรงเรียนเสรีศึกษาจัดกิจกรรมวันครู ในวัน13 สิงหาคม 2560


     

  ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2017-08-13 13:26:23 / ดู 20991 ครั้ง