Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

โรงเรียนเสรีจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
     


     

  ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2017-04-05 11:20:41 / ดู 36574 ครั้ง