Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

ข่าวเด่น
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 
ข่าวเด่น / วันที่ 2017-10-24 10:04:38 / ดู 14130 ครั้ง
วันครูปี 2560 
ข่าวเด่น / วันที่ 2017-08-13 13:26:23 / ดู 17044 ครั้ง
โรงเรียนเสรีจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
ข่าวเด่น / วันที่ 2017-04-05 11:20:41 / ดู 32751 ครั้ง