Pure CSS3 Menu
Untitled Document
Untitled Document

ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา


นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา

Untitled Document

โรงเรียนเสรีศึกษา Untitled Document

โรงเรียนเสรีศึกษา Untitled Document

Album/Gallery


โรงเรียนเสรีศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ปี 2562

เสรีเกมส์ ปี2560

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสรีศึกษาเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560

กิจกรรมวันแม่ ปี ๒๕๖๐

วันไหว้ครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ